November 1825 - juni 1826

Sender

NN

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet.

Abstract

The commentary for this account is not available at the moment.

Document

= Basso rilievo delle trè Grazie = 144

1825 =

   Novbre =
  
  
   Decbre
  
   1826
   Genjo=
  
   Febjo
  
  
  
   Mzo
  
  
  
   Aple
  
   Mago=
   Giugno=
   taglio
  
   12=
   19 =
   26 =
   3=
   10 =
  
   21=
   28 =
   4 =
   11 =
   18 =
   25 =
   4 =
   11 =
   18 =
   25 =
   8 =
   15 =
   13 =
   10 =
   8 =
   id =
   a Bologna gnte trè
   al medesimo gnte sei
   al med.o gnte cinque, e mezza
   al med.o gnte sei
   al med.o gnte cinque
  
   al med.o giornate sei
   al med.o giornate sei
   al med.o giornate 4½
   al med.o giornate 5½
   al med.o gnte sei
   al med.o   id
   al med.ognte cinque
   al med.o gnte sei
   al med.o gnte cinque, e mezza
   al med.o allo scarpellino girnata una
   al med.o gnte due, e mezza
   al med.o allustratore gnte trè e mezzza
   al med.o a Luigi Bienaimè    a conto
   al med.o    id
   allustratore gnte 3½
   Scarpellino mezza gnta
   3,,
   6,,
   5,,
   6,,
   5,,
  
  6,,
  6,,
  4,,
  5,,
  6,,
   6,,
   5,,
  6,,
  5,,
   –,,
  2,,
   30,,
  2,,
   30,,
   2,,
  –,,
   =
   =
   50
   =
   =
  
   =
   =
   50
   50
   =
   =
   =
   =
   50
   80
   =
   25
   =
   =
   50
   40

General Comment

Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1823-1828. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1823-1828.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference

Regnskab 1823-1828, p. 144

Subjects

Last updated 07.01.2013