November 1819 - marts 1820

Sender

NN

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af hele regnskabsbogen, som denne side er en del af.

Abstract

The commentary for this account is not available at the moment.

Document

Sportello p[er] un Ciborio 131,,
   
9bre  
1819  
6  
13  
   
Pagato a Pestrini per aver ritoccato la Cera  
Formatore p[er] aver formato il sud:o
   
20 ––  
5 ––  


Partite di danaro pagati a Gaeti in conto de’
Quattro Basso-rilievi esprimenti la Notte e il
Giorno abbozzati in Carrara

9bre  
   
   
Febb:ro
   
Marzo  
1 20  
27  
1820  
26  
   
11  

Pagatoli Scudi Dodici  
Pagatoli Scudi Dodici  
Scudi Ventiquattro e baj 72 p[er] Marmi, Nolo, Dogana  
a Carrara e a Ripagrande e trasporto de sud:i allo Studio
Per saldo de sud:i Basso-rilievi valutati Sdi 58 compreso
l’incassatura  
12 ––  
12 ––  
   
   
24 72  
   
34 ––  

General Comment

Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1819-1823. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1819-1823.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference

Regnskab 1819-1823, p. 131

Subjects

Last updated 07.01.2013