14.7.1844

Sender

Redaktørerne ved Ny Portefeuille, J.C. Schythe

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvor denne tekst blev trykt.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

Allg. musik. Zeitung indeholder følgende nærmere Beskrivelse af det kgl. Berliner Kunstacademies Mindefest om Thorvaldsen den 1ste Juni. Festen afholdtes i Sangacademiets Locale for indbudne Deeltagere paa en høist værdig Maade. I Baggrunden, midt paa Orchesterforhøiningen var den Forevigedes colossale Statue (modelleret af Kiss) opstillet, smykket med Laurbærkrandsen, som et symbolsk Tegn paa hans Berømmelse i Syd og i Nord. I begge Sidenischer antydede Laurbærbuste og Cypresser den Forevigedes høie Værd og Sorgen over ham. Efter nogle Basunaccorder begyndte Festhymnen af Kopisch og Rungenhagen i et stigende Chor, til Kunstens og dens Heroers Priis. Dr. Alfred Reumonts Mindetale skildrede i træffende Omrids den store Billedhuggers Udvikling til et over Alt fremragende Mesterskab, hans Forkjærlighed for de antike græske Kunstværker, og hans simple Kunstnerliv i Verdensstaden Rom indtil hans uventede Bortgang til det evige Lys, i hans Fædreneby Kjøbenhavn. Denne biographiske Skizze, som var rigt udstyret med kunsthistoriste Bemærkninger, vakte almindelig Interesse. ‒ Paa Talen fulgte Cantaten, “Klage”-kaldet, digtet af Kopisch og melodramatisk indledet af ham som Chorfører, og meget skjønt i antik Maneer sat i Musik af Taubert for 2 Chor og Solostemmer med en ejendommelig Ledsagelse af Harpe og Blæseinstrumenter. Den sindrige Componist har lykkeligt befeiret de Vanskeligheder, Digtets Membrum lagde ham i Veien, og Virkningen indtil den triumpherende Slutningssang hævede sig til et mægtigt gribende Totalindtryk. Det første Chor begyndte:

„Stimmt an, stimmt an den Siegesgesang!“

Det Andet svarede:
“Stimmt an die heroische Feier!“

Herpaa forenede sig begge Chor til Kunstheroens Priis i Slutningssangen:
“Lebe der Herrliche Ewiges Leben nun!
Ruhm ist es, rühmen Ihn:
Rühmet Ihn, kränzet Ihn!”

General Comment

Denne tekst blev trykt i tidsskriftet Ny Portefeuille, op. cit.

Archival Reference

M17,86 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844)

Other references

Subjects

Persons

Last updated 10.04.2017