2.7.1814

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Herman Schubart

Recipient’s Location

Montenero

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Rom d 2 Juli 1814

Sign Laura Zoega formedels hendes langvarige Sygdom har Doctoren raadet ikke at overblive Sommeren her i Rom da den vilde være hendes nu værende omstendigheder meg[et] skadelig, men derimod maatte søge at nyde Søeluften. Hun har derfor greben denne hastige Beslutning at Rejse til Livorno med en Familie som Rejser herfra i morgen
Hun har ingen anden i Denne Værden en Dem Eccellenz[,] hendes Familie som hun bode hos her i Rom, har hun saa got som maatte ærnære efter Mandens Død saa hun derved selv led Mangel, hun vil best selv fortælle alt
Jeg er i ful arbeide med Basso Relievet for Deres udforglemmelige Gemalinde

Oversættelse af dokument

Rome, July 2nd 1814

Because of her protracted illness the doctor has advised signorina Laura Zoëga not to stay over the summer here in Rome as it would be very injurious to her present condition, on the contrary she should seek to enjoy the sea air. So she has seized this quick decision to go to Leghorn with a family who leaves from here tomorrow
She has nobody in this world but you, Sir, she has had to practically support her family with which she was living here in Rome after the death of the husband so that she herself suffered want, she herself will best relate it all.
I am fully occupied with the bas-relief for your unforgettable wife


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Brevudkast er skrevet på bagsiden af en af Thorvaldsens tegninger, C358r.

Archival Reference

C358v

Thiele

Delvist gengivet hos Thiele II, p. 260.

Persons

Works

C358r Minerva tilkender Odysseus den faldne Achilleus' våben, inv.nr. C358r

Last updated 07.10.2014