Gravmæle over grev Wlodzimierz Potocki, forslag

Gravmæle over grev Włodzimierz Potocki, forslag