Side 314

Christine Stampes manuskript om Thorvaldsen, side 314