Side 296

Christine Stampes manuskript om Thorvaldsen, side 296