Side 248

Christine Stampes manuskript om Thorvaldsen, side 248