Side 222

Christine Stampes manuskript om Thorvaldsen, side 222