Side 177

Christine Stampes manuskript om Thorvaldsen, side 177