Side 114

Christine Stampes manuskript om Thorvaldsen, side 114