Side 110

Christine Stampes manuskript om Thorvaldsen, side 110