Side 106

Christine Stampes manuskript om Thorvaldsen, side 106