Side 81

Christine Stampes manuskript om Thorvaldsen, side 81