Side 46

Christine Stampes manuskript om Thorvaldsen, side 46