Side 43

Christine Stampes manuskript om Thorvaldsen, side 43