Side 33

Christine Stampes manuskript om Thorvaldsen, side 33