Wiedewelt, gravmæle

Wiedewelt, gravmæle, Assistens Kirkegård, København