J.M. Thiele, gravmæle

Thieles gravmæle på Assistens Kirkegård