H.W. Bissen: H.E. Freund, gravmæle

Freunds gravmæle på Assistens Kirkegård