NN: B.S. Ingemann, grav

NN: B.S. Ingemanns grav, Sorø Klosterkirke