Gravmæle over grev Wlodzimierz Potocki

Gravmæle over grev Włodzimierz Potocki