F.C. Gröger: Prins Christian Frederik, 1813-1814, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

F.C. Gröger, Prins Christian Frederik, 1813-1814, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, inv.nr. A 4577