Cunego stik Casali sarkofagen med Zoegas pÄskrifter, redigeret multispektralt

Cunego stik Casali sarkofagen med Zoegas pÄskrifter, redigeret multispektralt