Kunstakademiets fundats 1754

Fundation for Det Kongelig Danske Skildre-, Bildhugger- og Bygnings-Academie i Kiƶbenhavn, 1754