Medd. 1997, Kirmmse, skema

Medd. 1997, Kirmmse, diagram