D1767 Bindesbølls snit i forhal m.m., tidligere end 29. august 1840

D1767, Bindesbølls snit i forhal m.m., tidligere end 29. august 1840