2 Udsnit af Bindesbølls fundamentsplan, ca 1840

2 Udsnit af Bindesbølls fundamentsplan, ca 1840