Vestkorridoren på førstesalen

Tværkorridor på 1. sal