Nordkorridoren i stuen

Thorvaldsens Museum. Nordkorridor i stueetagen - Copyright tilhører Thorvaldsens Museum