Nordkorridoren i stuen

Publikums-pc med adgang til Tilbygningen