Dimitrios Constantinou: Akropolis set fra Mousein højen, i baggrunden Lykabettos, 1863-67

Dimitrios Constantinou: Akropolis set fra Mousein højen, i baggrunden Lykabettos, 1863-67