Facadekonservering 2006

Sejrsgudinden Nike. Farvelagt gipsafstøbning af H.E. Freunds forarbejde til kapitæl på forhallens vestfacade. Foto: BK ApS