Månegudinden Selene

Månegudinden Selene. Farvelagt gipsafstøbning af H.E. Freunds forarbejde til kapitæl på forhallens facade mod henholdsvis kanalen og Christiansborg Slot. Deponeret i Ny Carlsberg Glyptoteks udstilling. Foto: BK ApS