Facadekonservering 2007

Tværsnit af prøve udtaget fra farvespor på kanalfacadens kordongesims