Facadekonservering 2006

Borttagning af afsaltningspakning med gummispartel på vestfacadens hovedgesims