Facadekonservering 2007

Afvaskning al overflade med vand efter borttagning af afsaltningspakning