Facadekonservering 2007

Tværsnit af prøve fra kordongesimsen på forhallens nordgavl før restaurering