Facadekonservering 2011

Tværsnit af puds- og farveprøve fra blå bort på en af hovedfacadens indfatninger. På tværsnittet ses 3 pudslag under 2 blå farvelag. Alle lag undtagen det øverste blå farvelag stammer fra facaderestaureringen i 1950’erne. Optagelsen er sammensat af - fra venstre mod højre - UV-fluorescens, krydsede polarisationsfiltre og reflekteret lys