Facadekonservering 2011

Bevaringstilstand for hovedfacadens pudsede murflader for restaureringen i 2006. Uddrag af den grafiske tilstandsregistrering