Facadekonservering 2006

Kapitælrelief på hovedfacaden under rekonstruktion af den oprindelige polykromi. (Foto: BK ApS)