Thorvaldsens Museum

Ældre foto af detalje af kanalfacadens (nord-facadens) oprindelige frise fra 1848. (Thorvaldsens Museum)