Ernst Meyer: 12 portrætter, sandsynligvis Juleaften 1824, Rom

Ernst Meyer: 12 portrætter, sandsynligvis Juleaften 1824, Rom, radering, 152 x 187 mm, inv.nr. KKSgb9278, Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for Kunst.
Øverste række fra venstre: Just Mathias Thiele, Hermann Ernst Freund, Hans Harder, Johan Christian Fick, Andreas Ludvig Koop, N.L. Høyen.
Nederste række fra venstre: H.W. Bissen, Jørgen Jørgensen, Ludvig Bødtcher, Ernst Meyer, F.C. Hillerup og Hans Christian Holten.