Sokkel til monumentet over grev Wlodzimierz Potocki med reliffet Dødens genius

Sokkel til monumentet over grev Włodzimierz Potocki med reliffet Dødens genius