J.T. Sergel, tilskrevet: Bertel Thorvaldsen

J.T. Sergel, tilskrevet: Bertel Thorvaldsen