Rosenstand & Henneberg efter forlæg af Henrik Olrik: J.P.E. Hartmann

J.F. Rosenstand & H.C. Henneberg efter forlæg af Henrik Olrik: J.P.E. Hartmann, xylografi, 208 x 178 mm. SMK, inv.nr. KKS11622