Christian Horneman: Portræt af Thorvaldsen, efter 1838

Christian Horneman: Portræt af Thorvaldsen, efter 1838, sortkridt, Den Kongelige Kobberstiksamling, inv. nr. KKS18756