Em. Bærentzen: Søren Ludvig Tuxen, 1842

Em. Bærentzen: Søren Ludvig Tuxen, 1842, litografi, 352 x 255 mm. SMK, inv.nr. KKS12406