Caroline Behrend efter forlæg af Wilhelm Bendz 1831: Christen Christensen

Caroline Behrend efter forlæg af Wilhelm Bendz 1831: Christen Christensen, stregætsning. SMK, inv.nr. KKS12148