Thorvaldsens æresdiplom fra de Massmannske søndagsskoler

Thorvaldsens æresdiplom fra de Massmanske søndagsskoler